...

Rzeczoznawca Berlin

Polacy bardzo często podróżują do Niemiec ze względu na wspólną granicę z tym krajem. Niestety nawet w przypadku jazdy zgodnie z obowiązującymi przepisami nadal istnieje ryzyko wypadku drogowego. Z roku na rok zwiększa się odsetek kolizji drogowych z udziałem Polaków na terenie Niemiec. W celu uzyskania należnego odszkodowania warto skorzystać z usług doświadczonych profesjonalistów/

Odszkodowanie wypadek samochodowy w Niemczech

Za wypadek samochodowy na terenie Niemiec może odpowiadać osoba trzecia. W takim przypadku pozostaje wystąpienie z roszczeniem o wypłacenie należnego odszkodowanie osobie poszkodowanej. W tym celu można oczywiście zwrócić się bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy. Może być to jednak bardzo problematyczne przy braku znajomości języka i zagranicznych przepisów prawa. Dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy ekspertów w postaci niezależnego rzeczoznawcy samochodowego i adwokata. Możliwe jest powierzenie im całej procedury i oczekiwanie na wypłacenie odszkodowania.

OC wypadek w Niemczech

Korzystanie z usług niemieckiego adwokata i niezależnego rzeczoznawcy z Niemiec w przypadku wypadku poza granicami Polski przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy. Można liczyć na usprawnienie całej procedury likwidacyjnej. Niezależny rzeczoznawca dokona obiektywnej kalkulacji szkody, która wpłynie na wysokość kwoty odszkodowania. Zaufanie profesjonalistom zapewnia uzyskanie pełnego odszkodowania w Euro z Niemiec OC sprawcy.

Wypadek samochodowy w Niemczech

Ubezpieczenie kolizja drogowa w Niemczech

Rzeczoznawcy sieci Motoexpert zajmą się przygotowaniem opinii i kosztorysu szkód powypadkowych w przypadku zagranicznego zdarzenia drogowego. Można mieć pewność, że kalkulacje kosztów naprawy będą korzystne dla poszkodowanego, w oparciu o prawo niemieckie. Świadczone usługi są w pełni bezpłatne, gdyż zostają pokryte przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy z polisy OC. Po wystąpieniu zdarzenia drogowego warto niezwłocznie zadzwonić do rzeczoznawców i zlecić im wykonanie precyzyjnej niemieckiej ekspertyzy wraz z kalkulacją szkód.

 

Zapytaj RZECZOZNAWCĘ Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.