...

Kiedy i komu potrzebny będzie rzeczoznawca samochodowy Berlin?

Czy i jak potrzebny będzie rzeczoznawca samochodowy Berlin?

 

Po kolizji w Berlinie potrzebny będzie rzeczoznawca samochodowy Berlin – TAK

Rzeczoznawca Berlin po kolizji

W przypadku stłuczki lub wypadku drogowego osoba poszkodowana może otrzymać rekompensatę szkody. Odszkodowanie zostanie wypłacone w ramach OC sprawcy zdarzenia. Oczywiście zanim to nastąpi trzeba zająć się formalnościami. W pierwszej kolejności spisuje się oświadczenie, w którym muszą znaleźć się dane teleadresowe kierowców, informacje o polisie OC, okoliczności zdarzenia. Wszystko należy także dokładnie sfotografować, czyli dokumenty i powstałe szkody. Istotna staje się także profesjonalna wycena szkody i obliczenie kosztów naprawy. Jeśli do wypadku doszło na terenie Niemiec, to pomocny będzie rzeczoznawca samochodowy Berlin.

Oględziny uszkodzonego samochodu i wycena powstałej szkody – Kiedy i komu potrzebny będzie rzeczoznawca samochodowy Berlin?

Jeśli dojdzie do wypadku lub kolizji, to w pierwszej kolejności należy zgłosić powstałą szkodę towarzystwu ubezpieczeniowemu. Poszkodowany ma dwie opcje, może dokonać zgłoszenia do ubezpieczyciela OC sprawcy zdarzenia lub skorzystać z bezpośredniej likwidacji szkody. W drugim przypadku wszystkimi formalnościami i rozliczeniem z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy wypadku zajmuje się w imieniu klienta jego ubezpieczyciel. Można liczyć na to, że w ciągu kilku lub ew. do 42 dni od dokonania zgłoszenia uzyska się wypłatę odszkodowania. Oczywiście najpierw należy mieć dokument, na podstawie którego możliwe stanie się ustalenie wysokości rekompensaty za szkody. Niezbędne będą oględziny uszkodzonego pojazdu przez fachowca. Opracuje on kosztorys, przyjrzy się zdarzeniom ukazującym zniszczenie auta.
Jeśli nie doszło do poważnego uszkodzenia samochodu, to nie ma nawet konieczności dokonywania wyceny szkody przez rzeczoznawcę samochodowego. Poszkodowany może we własnym zakresie zrobić zdjęcia uszkodzeniom i przesłać je towarzystwu ubezpieczeniowemu. Jeśli jednak wysokość odszkodowania nie ma być zaniżona, to warto skorzystać z usług niezależnego rzeczoznawcy. Uwzględni on nawet najmniejsze uszkodzenia. Trzeba pamiętać o tym, że podczas wyceny szkody zostanie wzięte pod uwagę wyłącznie to, co znajdzie się w kosztorysie. Doświadczony rzeczoznawca samochodowy wie dokładnie, na co należy zwracać szczególną uwagę. Można liczyć na precyzję i świadczenie usług na najwyższym poziomie, z korzyścią dla poszkodowanego.
Zaniżona szkoda i co dalej?
Niestety towarzystwa ubezpieczeniowe dokładają starań do tego, aby wypłacić jak najniższe odszkodowanie. Nie można też liczyć na to, że rzeczoznawca niemiecki będzie działać na korzyść poszkodowanego obcokrajowca. Warto jednak wiedzieć, że możliwe jest odwołanie się do wyceny szkody, a ubezpieczyciel musi się do tego odnieść w konkretnym terminie. Kluczowe staje się to, aby jak najdokładniej uargumentować swoje odwołanie dotyczące zbyt niskiej wartości odszkodowania. Do uzasadnienia swojego stanowiska konieczna jest jednak znajomość przepisów. Świetnym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług niezależnego rzeczoznawcy, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi firmy ubezpieczeniowej. Profesjonalny rzeczoznawca przedstawi niepodważalne argumenty, które będą niezwykle pomocne w rozwiązaniu sporu z ubezpieczycielem. Warto skorzystać z jego usług przy braku satysfakcji z kosztorysu otrzymanego przez ubezpieczyciela i niskiej wyceny szkody AC.
zaniżone odszkodowanie rzeczoznawca z Berlina pomoże
Zapytaj RZECZOZNAWCĘ Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.