...

Oferta Rzeczoznawcow

Usługi Sieci Rzeczoznawcow MOTOEXPERT

WYCENY, OCENY, EKSPERTYZY, OPINIE TECZNICZNE

      

Oferta usług rzeczoznawczych świadczonych np. w Niemczech, Polsce:

W zależności od rodzaju, wysokości i przyczyny szkody oferujemy Państwu szerokie spektrum wyspecjalizowanych usług rzeczoznawczych :

• opinie techniczne pojazdów uszkodzonych w szkodach OC, AC i innych

• wyceny wartości pojazdów osobowych, ciężarowych, autobusów, naczep, i pojazdów specjalistycznych

• ustalanie wartości pozostałości powypadkowej – metodą systemową i rynkową

analizy i weryfikacje kosztorysów napraw

ustalenie zakresu uszkodzeń pojazdów powypadkowych

ustalenie zakresu uszkodzeń i ich przyczyn w samochodowych instalacjach gazowych LPG i CNG

zabezpieczenie dowodów na miejscu zdarzenia

rekonstrukcja przebiegu kolizji lub wypadku

ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia kolizji

ustalenie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy zdarzeniem a zakresem uszkodzeń

identyfikacja pojazdów

wykonywanie ocen stanu technicznego wybranych części

konsultacje i doradztwo

 likwidacja szkód

inne na życzenie zleceniodawcy

Opinie techniczne są sporządzane według prawa kraju powstania szkody  np. w języku  niemieckim lub ew. w j. polskim 

Oferta usług rzeczoznawczych świadczonych w Niemczech, Austrii:

W zależności od rodzaju, wysokości i przyczyny szkody oferujemy Państwu szerokie spektrum wyspecjalizowanych usług:

• opinie techniczne pojazdów uszkodzonych w szkodach OC, AC i innych

• wyceny wartości pojazdów

• ustalanie wartości pozostałości powypadkowej

analizy i weryfikacje kosztorysów napraw, ocen technicznych

ustalenie zakresu uszkodzeń pojazdów powypadkowych

zabezpieczenie dowodów na miejscu zdarzenia

rekonstrukcja przebiegu kolizji lub wypadku

ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia kolizji wypadku

ustalenie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy zdarzeniem a zakresem uszkodzeń

wgląd i wyciąg z akt policyjnych

konsultacje i doradztwo

 likwidacja szkód

Opinie techniczne są sporządzane według prawa niemieckiego w języku niemieckim lub na życzenie Klienta również w języku polskim.

Wycena auta – Ekspertyza rzeczoznawcza – Opinia techniczna
Zapytaj RZECZOZNAWCĘ Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.