Rzeczoznawcy Samochodowi BERLIN -Kfz Gutachter

 

– Wyceny powypadkowe  w EURO – AC/OC – Berlin i Okolice
– Kalkulacja szkody powypadkowej- Berlin i Okolice
– Ekspertyzy rzeczoznawcze- Berlin i Okolice
– Wyceny wartości pojazdów- Berlin i Okolice
– Weryfikacja kosztorysu ubezpieczyciela – Zaniżone odszkodowanie OC

Doświadczenie (wieloletnia praktyka zawodowa członków Stowarzyszenia)Berlin i Okolice
Niezależność (wykonywanie niezależnych ocen i ekspertyz technicznych) Berlin i Okolice

Precyzyjne wyceny i kosztorysy po kolizji, Berlin i Okolice

Rzeczoznawca Berlin to najwyższą jakość usług opartą na standardach niemieckich

Rzeczoznawca Samochodowy w Berlinie i okolicach

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY w Berlinie i okolicach
Rzeczoznawca samochodowy w Berlinie i okolicach prowadzi swoją działalność na terenie w Berlinie i okolicach i świadczy szeroki zakres usług rzeczoznawczych właśnie w tym regionie. Wysokie kwalifikacje i długoletnie doświadczenie zawodowe rzeczoznawcy z w Berlinie i okolicach pozwoliły mu na dołączenie do grona wybranych rzeczoznawców będących partnerami i członkami Stowarzyszenia MOTOEXPERT.

Regionalny rzeczoznawca techniki samochodowej w Berlinie i okolicach jest specjalistą do spraw techniki samochodowej oraz, jako partner Stowarzyszenia, ekspertem w zakresie wyceny i opiniowania szkód samochodowych powstałych wskutek wypadków i kolizji drogowych. Rzeczoznawca samochodowy w Berlinie i okolicach w ramach działalności Stowarzyszenia MOTOEXPERT wykonuje bowiem wyłącznie niezależne i zgodne z obowiązującymi obecnie europejskimi standardami kalkulacje szkód, opinie techniczne i weryfikacje kosztorysów napraw pojazdów.

Świadcząc usługi rzeczoznawcze w regionie rzeczoznawca samochodowy w Berlinie i okolicach pomoga przede wszystkim osobom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych w kraju i za granicą – Niemcy, w Berlinie i okolicach . Przynależność do Stowarzyszenia MOTOEXPERT daje rzeczoznawcy z w Berlinie i okolicach nie tylko możliwość opiniowania szkód zagranicznych, ale także doskonalenia wiedzy na temat likwidacji szkód po wypadkach powstałych poza granicami Polski w Berlinie i okolicach podczas szkoleń i kursów organizowanych przez organizacje. Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT jako organizacja społeczna oferuje:

– opiniowanie szkód komunikacyjnych po wypadkach drogowych z udziałem Polaków za granicą (Niemcy, w Berlinie i okolicach itp.)

– sporządzanie opinii, ocen i ekspertyz technicznych dotyczących pojazdów (w tym samochodów zabytkowych) i likwidacji szkód komunikacyjnych w Berlinie i okolicach

– wyceny wartości rynkowej pojazdów w Berlinie i okolicach

– wyceny uszkodzeń pojazdów będących następstwem wypadków lub kolizji samochodowych w kraju i za granicą np. w Polsce

– rekonstrukcje wypadków i kolizji drogowych w Berlinie i okolicach

– pomoc, konsultacje i doradztwo techniczno-prawne dla ofiar wypadków samochodowych

– likwidację szkód komunikacyjnych w Berlinie i okolicach

Odszkodowania za wypadek w Berlinie i okolicach

Uzyskanie odszkodowania za granicą w Berlinie i okolicach – Zagraniczne odszkodowania
Odszkodowania za granicą przysługują osobie poszkodowanej w związku z poniesionymi szkodami rzeczowymi, do których doszlo w wypadku komunikacyjnym. Pieniadze z odszkodowania są świadczeniami należnymi za granicą tym kierowcom, którym przydarzył się wypadek drogowy nie z ich winy. Po wypadku drogowym obowiązuje generalna zasada, że poszkodowany jeśli chce, ma prawo dochodzenia od sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela odszkodowania za granicą czyli rekompesaty za powstałe szkody rzeczowe i/lub osobowe.

Odszkodowania komunikacyjne zza granicy w związku za utrate lub uszkodzenie mienia lub w związku ze szkodami osobowymi są najczęściej wyplacanymi odszkodowaniami za granicą. Odszkodowanie wypłacane za granicą powinno pokryc caly zakres szkód majątkowych i osobowych, które powstaly w momencie wypadku samochodowego. Odszkodowania za granica naleza się zarowno kierowcom jak i pasazerom pojazdu, który ulegl kolizji lub wypadkowi komunikacyjnemu.

– Rodzaje odszkodowań dla osób poszkodowanych w Berlinie i okolicach
Poszkodowani w wypadkach drogowych nie z własnej winy mogę liczyć na PELNE odszkodowania:

  • majątkowe czyli odszkodowania za straty materialne za granica (m.in. zwrot kosztów naprawy auta, kosztow holowania)
  • osobowe czyli odszkodowania za straty niematerialne za granica (obrazenia cielesne, bol, cierpienie,utrata zdrowia itp.)
  • odszkodowanie za utraconą wartość rynkową pojazdu po wypadku za granica dla właścicieli pojazdów z przebiegiem niższym niż 100.000 km i młodszych niż 10-letnie
  • odszkodowania z tytułu tzw. szkody całkowitej samochodu po wypadku w Berlinie

Odszkodowania za granica dla osób poszkodowanych w czasie wypadków drogowych nalezne są wszystkim poszkodowanym – kierowcom, pasażerom, pieszym itd. Kazda ofiara wypadku na drodze może uzyskać odszkodowanie za granica za doznana utrate mienia, zniszczenie pojazdu, zwrot utraconych dochodów oraz cierpienia fizyczne, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji.

sciej pomagaja nam po wypadku drogowym, kiedy uszkodzeniu lub zniszczeniu ulega nasz pojazd. Powypadkowa pomoc drogowa jest wtedy naszym ratunkiem. Gdy przydarzy nam się nieszczesliwy wypadek drogowy wystarczy, ze zadzwonimy na odpowiedni numer pomocy drogowej, a na pewno otrzymamy pomoc. Zdarza się często, ze pomoc drogowa po wypadku drogowym oferuje wstępną poradę już podczas rozmowy telefonicznej.

Pomoc rzeczoznawcy z Berlina po wypadku drogowym w Berlinie i okolicach – NASZA WIEDZA TO TWOJ SUKCES !   ZAPYTAJ EKSPERTA Z BERLINA – MOWIMY PO POLSKU !

Call Now ButtonRZECZOZNAWCA BERLIN POMAGA