...

Rzeczoznawca Berlin

Jeśli dojdzie do wypadku samochodowego na terenie Niemiec, to istotne jest podjęcie odpowiednich działań mających na celu jak najszybsze otrzymanie pełnego odszkodowania od niemieckiego towarzystwa ubezpieczeniowego z OC sprawcy. Najkorzystniejsze dla poszkodowanego jest to, aby cała procedura przebiegała w oparciu o prawo niemieckie.

Odszkodowanie z OC wypadek w Niemczech – od czego zacząć?

Każde zdarzenie drogowe na terenie Niemiec może stać się źródłem poważnych problemów dla poszkodowanego, który nie posługuje się językiem niemieckim i nie zna niemieckich przepisów. Niestety zasady postępowania po wypadku lub kolizji w Niemczech różnią się w dużym stopniu od polskich procedur. Jeśli dojdzie do wypadku na terenie Niemiec, to należy zawiadomić policję. Zaleca się także zabezpieczyć miejsce. Istotne jest ustalenie danych sprawcy zdarzenia, spisanie zeznań świadków.

Ubezpieczenie kolizja drogowa w Niemczech – jak uzyskać?

W przypadku wypadku lub kolizji drogowej w Niemczech istotne jest zapisanie numeru rejestracyjnego samochodu, imienia i nazwiska sprawcy wraz z jego danymi teleadresowymi. Spisać należy także numer polisy ubezpieczeniowej i nazwę zakładu ubezpieczeń. Najlepszym rozwiązaniem będzie także wypełnienie formularza wspólnego oświadczenia o wypadku drogowym w języku polskim i niemieckim. Dopilnować trzeba tego, aby kierowca złożył podpis na dokumencie. Warto dobrze sfotografować miejsce zdarzenia i uszkodzenia pojazdu.

Odszkodowanie wypadek samochodowy w Niemczech dzięki rzetelnej ekspertyzie i kalkulacji szkód

Jeżeli auto na skutek wypadku zostało uszkodzone, zniszczone lub nie nadaje się do jazdy, należy wezwać pomoc drogową. Istotne jest także skorzystanie z usług niezależnego rzeczoznawcy, który sporządzi dokładną ekspertyzę niemiecką i dokona kalkulacji szkód w Euro. To właśnie na podstawie jego opinii będzie można ubiegać się o przyznanie pełnego odszkodowania z OC sprawcy. Rzeczoznawca samochodowy wykona również wycenę kosztów związanych z naprawą uszkodzonego pojazdu. Niemiecka opinia techniczna przyśpieszy całą procedurę wypłaty odszkodowania powypadkowego.

Źródło zleceniodawcy

Zapytaj RZECZOZNAWCĘ Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.