Wypadek w w Berlinie i okolicach z udziałem pojazdu zarejestrowanego w kraju spoza EOG, posiadającego ważną Zieloną Kartę.

Po wypadku komunikacyjnym za w Berlinie i okolicach spisz:

– numer rejestracyjny pojazdu sprawcy wypadku komunikacyjnego

– kraj rejestracji pojazdu sprawcy wypadku drogowego (Austria),

– markę i model pojazdu sprawcy wypadku,

– dokladny numer Zielonej Karty oraz okres jej ważności,

– nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił Zieloną Kartę dla sprawcy wypadku w w Berlinie i okolicach

– wezwij policję lub sporządź ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach wypadku samochodowego

Szkodę zgłoś do Biura Narodowego kraju zdarzenia, którego adres znajduje się na odwrocie Zielonej Karty i które udzieli poszkodowanemu instrukcji co do dalszego postępowania

 

Wypadek drogowy na terenie w Berlinie i okolicach z udziałem pojazdu zarejestrowanego w kraju spoza EOG

Po zagranicznym wypadku w Austrii spisz:

– numer rejestracyjny pojazdu sprawcy wypadku drogowego w Berlinie i okolicach

– markę i model pojazdu sprawcy zdarzenia drogowego, w Berlinie i okolicach

– dokladny numer polisy OC i okres jej ważności,

– nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił polisę OC oraz dane kierowcy (imię i nazwisko, adres)

– wezwij policję lub sporządź ze sprawcą wypadku samochodowego oświadczenie o okolicznościach autowypadku w w Berlinie i okolicach

Po wypadku drogowym za granica (Austria) szkodę zgłoś bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku samochodowego na terenie Austrii posiadał ubezpieczenie OC. Posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego poza krajami EOG i Szwajcarii wjeżdzając do jednego z tych krajów i nie posiadając ważnego certyfikatu Zielonej Karty jest obowiązany przed przekroczeniem granicy zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – tzw. ubezpieczenie graniczne. Umowę takiego ubezpieczenia zawiera się na czas nie krótszy niż 30 dni.

 

Call Now ButtonZapytaj RZECZOZNAWCĘ