...

Wypadki drogowe za granicą, na terenie w Berlinie i okolicach

Wypadek w w Berlinie i okolicach

W razie wypadku samochodowego w Austrii w zależności, gdzie zarejestrowany jest pojazd sprawcy, podajemy, jakie dane należy spisać oraz gdzie zgłosić szkodę powypadkowa, jesli bralismy udzial w wypadku drogowym za granica ( Berlinie i okolicach ):

1. Wypadek drogowy w w Berlinie i okolicach z udziałem pojazdu zarejestrowanego w Polsce :

Spisz po wypadku samochodowym:

– numer rejestracyjny i markę pojazdu sprawcy wypadku na terenie w Berlinie i okolicach

– numer polisy i nazwę towarzystwa, w którym ubezpieczony jest pojazd sprawcy wypadku w Austrii

– dane kierowcy (imię i nazwisko, adres)

– albo wezwij policję albo sporządź ze sprawcą wypadku komunikacyjnego oświadczenie o okolicznościach zdarzenia w Berlinie i okolicach

Szkodę po wypadku komunikacyjnym w w Berlinie i okolicach mozesz zgłosic po powrocie do Polski korespondentowi towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku samochodowego na terenie Niemiec np. w Berlinie posiadał ubezpieczenie OC. Duzo rozsadniejszym jest jednak skorzystanie po wypadku w Berlinie i okolicach z uslug adwokatow i rzeczoznawcow, ktorych udzial w sprawie za granica znacznie przyspiesza procedure likwidacji szkody powypadkowej, do ktorej doszlo na terenie w Berlinie i okolicach i otrzymanie pieniedzy z odszkodowania. Wystapienie z roszczeniem do ubezpieczyciela sprawcy wypadku drogowego bezposrednio w w Berlinie i okolicach jest duzo korzystniejsze dla poszkodowanego, a koszty wybranego adwokata i/lub rzeczoznawcy moga zostac pokryte z polisy sprawcy

Zapytaj RZECZOZNAWCĘ Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.