...

Walka z zaniżonym OC sprawy Rzeczoznawca Berlin radzi !

 

Walka z zaniżonym odszkodowaniem –  Rzeczoznawca Berlin radzi !

Walka z zaniżonym OC sprawy Rzeczoznawca Berlin radzi ! – Wiele osób miało kolizje niewynikające z ich winy, a sprawca przyznał się do spowodowania wypadku. Ich auto zostało naprawione z OC sprawcy i otrzymali oni samochód zastępczy na czas naprawy uszkodzonego pojazdu – jest to bardzo prosta i oczywista sprawa.

zaniżone odszkodowanie rzeczoznawca z Berlina pomoże

Niestety rzeczywistość nierzadko wygląda inaczej. Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy jest częstym problemem, który dotyka Polaków. Rzeczoznawcy samochodowi wykonują precyzyjne wyceny szkód powypadkowych – pomogą oni w walce z zaniżonym odszkodowaniem z OC sprawcy.

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy
Często jest tak, że ubezpieczyciele stosują praktyki mające doprowadzić do wypłaty odszkodowania zaniżonego z OC sprawcy wypadku. Warto podkreślić, że na krajowych drogach co roku dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy kolizji, a także wypadków. Według szacunków znaczna część wypłaconych odszkodowań została zaniżona przez firmy ubezpieczeniowe. W przypadku gdy mieliśmy kolizję do trzech lat wstecz i otrzymaliśmy z tego tytułu odszkodowanie, to warto dokładniej sprawdzić, czy zostało ono rzetelnie oszacowane. Pomogą w tym rzeczoznawcy samochodowi, którzy wykonują precyzyjne wyceny szkód powypadkowych. Według szacunków istnieje bardzo duża możliwość, iż otrzymaliśmy zbyt niskie odszkodowanie z tytułu OC sprawcy wypadku.

Rzeczoznawca Berlin po kolizji

W jaki sposób dochodzić swoich praw w przypadku zaniżonego odszkodowania?

Wiele osób spotkało się z problemem zaniżonego odszkodowania z OC sprawcy. Nie warto godzić się na wszystkie propozycje ubezpieczyciela – najlepiej będzie podjąć próbę dochodzenia należnego nam odszkodowania z tytułu OC sprawcy. Należy pamiętać o tym, że pierwsza wycena zwrotu kosztów naprawy auta będzie przeważnie dość mocno zaniżona przez zakłady ubezpieczeń – sama wypłata tychże środków następuje w dość szybkim czasie. Tego typu działanie nie jest do końca przypadkowe, bowiem ma na celu głównie sprawienie wrażenia, iż proces likwidacji szkody doszedł do samego końca. Mimo tego że firma ubezpieczeniowa wydala decyzję o wypłacie odszkodowania oraz dokonała faktycznego przelewu kwoty bezspornej odszkodowania na nasz numer konta bankowego, to nie oznacza od razu, iż sprawa została w pełni zakończona. Należy pamiętać o fakcie, że poszkodowane osoby mają prawo nie zgadzać się z decyzją oraz kosztorysem zrobionym przez firmę ubezpieczeniową. Mają również prawo do ubiegania się o należne im odszkodowanie pokrywające wszystkie straty i pozwalające profesjonalnie naprawić uszkodzony pojazd – odszkodowanie musi być przede wszystkim godne.

W jaki sposób rozpoznaje się zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy?
Warto zaznaczyć, że firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana do obiektywnego, a także adekwatnego do sytuacji oszacowania wszelkich kosztów dotyczących przywrócenia uszkodzonego auta do stanu sprzed wynikłej szkody. Będzie to oznaczało, iż kosztorysowe obliczanie kwoty należnej z odszkodowania z OC sprawcy wypadku musi być symulacją kosztów ewentualnych napraw. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, iż zakład ubezpieczeń nie musi stosować praktyk odmiennego szacowania szkód – mowa tutaj o metodzie kosztorysowej oraz serwisowej – co często narusza zasady uzyskania pełnego odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Oprócz tego ubezpieczyciel, który określić koszty naprawy auta, powinien również uwzględnić normy czasowe dotyczące działań naprawczych, które niezbędne są do przywrócenia auta do stanu sprzed wypadku bądź kolizji drogowej. Oprócz tego powinien on określić stawki za roboczogodzinę, które ustalone są w oparciu o bieżące ceny usług stosowanych przez warsztaty naprawcze. Ponadto musi wziąć pod uwagę ceny części zamiennych, a także materiałów, które zapewniają przywrócenie auta do stanu poprzedniego. Oczywiście jest tak w teorii, ponieważ firmy ubezpieczeniowe stosują bardzo dużo metod, które mają na celu wypłacić jak najmniejsze odszkodowanie dla pokrzywdzonego.

Warto również wspomnieć o zaniżonym odszkodowaniu ze względu na wiek samochodu. Jest to bardzo często stosowana praktyka mająca na celu zaniżyć odszkodowanie z OC sprawcy. W wyniku tego typu działań nierzadko pojawia się sytuacja, w której poszkodowana osoba otrzymała za lusterko do samochodu 200 złotych, chociaż w sklepach ta część kosztuje aż 500 złotych. Efektem tego mogą być sytuacje, w których poszkodowani muszą dokładać różnicę z własnego portfela, żeby dokonać kupna części używanych – przeważnie z niewiadomego pochodzenia. Niestety często zdarzają się przypadki, iż w kilkuletnich samochodach stosowana jest znaczna amortyzacja. Niestety tego typu praktyki są bardzo często stosowane w Polsce, z tego powodu warto korzystać z usług rzeczoznawców samochodowych, którzy pomogą ustalić faktyczną szkodą i precyzyjnie wycenią szkody powypadkowe. Trzeba też wspomnieć o fakcie, że firmy ubezpieczeniowe zaniżają odszkodowanie OC poprzez obniżanie wartości wszelkich części eksploatacyjnych. Mowa tutaj przede wszystkim o oponach, elementach układu hamulcowego, zawieszeniu czy nawet akumulatora. Nierzadko wartość tychże elementów w kosztorysie zostaje obniżona nawet o 50 procent.

Walka z zaniżonym OC sprawy Rzeczoznawca Berlin radzi !

Rzeczoznawca Berlin

Rzeczoznawca Berlin

Zapytaj RZECZOZNAWCĘ Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.