...

Pelne odszkodwanie po kolizji ?  jak uzyskac – rzeczoznawca Berlin pomaga !

 

Jak uzyskac pelne odszkodwanie po kolizji ?  -Rzeczoznawca Berlin pomaga !

jak uzyskac – rzeczoznawca Berlin pomaga JAK ?  Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy jest dość częstym problemem, który dotyka wielu ludzi. Rzeczoznawca samochodowy wykona precyzyjną wycenę szkód powypadkowych, dzięki temu firma ubezpieczeniowa wypłaci nam godne odszkodowanie. Warto korzystać z usług naszej firmy, bowiem ubezpieczyciele stosują praktykę zaniżania odszkodowania z OC sprawcy.

Rzeczoznawca Berlin po kolizji

Często jest tak, że wysokość otrzymanego odszkodowania nie do końca jest satysfakcjonująca. W przypadku gdy otrzymałeś zbyt niskie odszkodowanie z OC sprawcy wypadku warto, żebyś dowiedział się, jakie prawa przysługują Ci w walce z firmami ubezpieczeniowymi. Jeżeli otrzymałeś decyzję od takiej firmy i okazało się, iż przyznana kwota odszkodowania nie wystarcza, żeby pokryć wszystkie koszty naprawy, to warto udać się do naszej firmy. Wypłacanie zaniżonego odszkodowania jest popularną praktyką w naszym kraju. Należy pamiętać o tym, że w pierwszej kolejny powinieneś dokładnie przeanalizować decyzję ubezpieczyciela i sprawdzić, w jaki sposób został sporządzony kosztorys. Nasi rzeczoznawcy samochodowi dokładnie przeprowadzą wycenę szkód powypadkowych – w sposób bardzo szczegółowy.

W Polsce dość powszechną praktyką jest przyjmowanie do obliczeń zaniżonych cen uszkodzonych części – nierzadko brane są pod uwagę tańsze zamienniki, gdy uszkodzeniu ulegają części oryginalne. Inną sprawą jest to, iż firmy ubezpieczeniowe obliczają należne odszkodowanie i przyjmują koszty robocizny niemające nic wspólnego z realiami. Z tego powodu często okazuje się, iż kwota wyliczona przez firmę ubezpieczeniową nie będzie w stanie pokryć realnych kosztów naprawy pojazdu. Innym problemem będzie stwierdzenie szkody całkowitej. Warto podkreślić, że w sytuacji gdy ubezpieczyciel stwierdza, iż koszt naprawy jest nieopłacalny, to może on uznać, iż doszło do szkody całkowitej pojazdu. Niestety dla osób poszkodowanych nie będzie to korzystna sytuacja, bowiem w tego typu sytuacji otrzymają oni odszkodowanie, które będzie odpowiadać wartości pojazdu z dnia kolizji, pomniejszonej o wartość wraku. Taka sytuacja prowadzi do tego, że poszkodowane osoby otrzymują odszkodowanie nie rekompensujące im pełnej wartości auta, a w dodatku zostają oni z wrakiem, którego muszą pozbywać się samemu. Nierzadko firmy ubezpieczeniowe zawyżają wartość wraku w taki sposób, iż zbycie go po takiej cenie będzie praktycznie niesposobne.

W jaki sposób uzyskać większe odszkodowanie z OC sprawcy? jak uzyskac – rzeczoznawca Berlin pomaga !

zaniżone odszkodowanie rzeczoznawca z Berlina pomoże

Warto pamiętać o tym, że decyzja ubezpieczyciela nie zamknie Ci drogi do dochodzenia dalszych roszczeń. W każdym przypadku przysługuje Ci prawo do złożenia odwołania. Ponadto możesz także spróbować polubownie rozwiązać spór. Ostateczną opcją będzie wejście na drogę sądową. Jeżeli otrzymałeś za niskie odszkodowanie z OC sprawcy, to w pierwszej kolejności należy przeanalizować otrzymaną decyzję, a także kosztorys. Najpierw sprawdź, w jaki sposób firma ubezpieczeniowa dokonała wyceny uszkodzonych części pojazdu. W przypadku gdy wartość części została według Ciebie zaniżona, powinieneś wspomnieć o tym fakcie w odwołaniu. Ponadto postarać się także skompletować wszelkie rachunki bądź faktury, które potwierdzą wartość poszczególnych części – o ile masz taką sposobność. Jeżeli masz jakieś zastrzeżenia co do wyceny przedstawionej przez firmę ubezpieczeniową, to warto, żebyś skorzystał z pomocy prywatnych rzeczoznawców.

Najlepiej będzie skorzystać z usług naszej firmy, ponieważ nasi rzeczoznawcy samochodowi wykonują precyzyjną wycenę szkód powypadkowych. Dzięki usługom oferowanym przez naszą firmę powinieneś otrzymać wyrównanie odszkodowania z OC sprawcy. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że kosztorys sporządzony przez naszych rzeczoznawców będzie świetnym argumentem, który przemawia na Twoją korzyść. Oprócz tego warto, żebyś sprawdził, jakie są aktualne stawki robocizny. Nierzadko bywa tak, że firma ubezpieczeniowa bierze pod uwagę wartość uszkodzeń, a także koszty naprawy. Jeżeli chcesz się odwołać od decyzji, najlepiej będzie wskazać firmie ubezpieczeniowej kilka obecnych ofert na rynku.

Należy pamiętać o tym, że w przypadku roszczeń, które wynikają z ubezpieczenia OC, firma ubezpieczeniowa może stwierdzić szkodę całkowitą tylko w sytuacji, gdy koszty napraw w całości przekroczą wartość samochodu. W takim przypadku przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe może nie uznawać szkody całkowitej i opiera się głównie na stwierdzeniu, iż naprawa stała się nieopłacalna. W przypadku stwierdzenia szkody całkowitej nierzadko firma ubezpieczeniowa zaniża wartość auta, a ponadto zawyża koszty robocizny. Warto zaznaczyć, iż analogiczne do takiej sytuacji powinieneś sprawdzić, czy aby kwota nie odbiega od stanu faktycznego. Jeżeli odwołujesz się od odszkodowania z OC sprawcy, to najlepiej żebyś powołał się na obecne stawki pracy mechaników. Trzeba też wspomnieć o tym, że poszkodowanej osobie przysługuje nie tylko zwrot kosztów napraw. W przypadku gdy jesteś osobą poszkodowaną, możesz domagać się także zwrotu kosztów holowania czy kosztów zniszczonych bagaży bądź innego wyposażenia auta – mowa tutaj na przykład o fotelikach bezpieczeństwa dla dzieci.

jak uzyskac – rzeczoznawca Berlin pomaga !

Zapytaj RZECZOZNAWCĘ Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.