Wyżej wymienione informacje odzwierciedlają wyłącznie praktyczne doświadczenia. Aby upewnić się co do stanu prawnego prosimy o kontakt z rzeczoznawcami lub współpracującymi z MOTOEXPERT adwokatami (lista adwokatów na stronie www.rzeczoznawca-samochodowy24.pl/partnerzy)

 

WYPADEK – KOLIZJA W w Berlinie i okolicach

 

Wypadek samochodowy w w Berlinie i okolicach udziałem pojazdu zarejestrowanego w kraju spoza EOG, posiadającego ważną Zieloną Kartę

Po wypadku komunikacyjnym za granica – w Szwajcarii – spisz:

– numer rejestracyjny pojazdu sprawcy wypadku komunikacyjnego

– kraj rejestracji pojazdu sprawcy zdarzenia drogowego,

– markę i model pojazdu sprawcy wypadku (Szwajcaria),

– dokladny numer Zielonej Karty oraz okres jej ważności,

– nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił Zieloną Kartę dla sprawcy wypadku w Szwajcarii

– wezwij policję lub sporządź ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach zdarzenia na terenie Szwajcarii

Szkodę komunikacyjną zgłoś do Biura Narodowego kraju zdarzenia, którego adres znajduje się na odwrocie Zielonej Karty i które udzieli poszkodowanemu instrukcji co do dalszego postępowania

 

Wypadek drogowy na terenie w Berlinie i okolicach z udziałem pojazdu zarejestrowanego w kraju spoza EOG

Po zagranicznym wypadku w Szwajcarii spisz:

– numer rejestracyjny pojazdu sprawcy wypadku drogowego (Szwajcaria)

– markę i model pojazdu sprawcy zdarzenia,

– dokladny numer polisy OC i okres jej ważności,

– nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił polisę OC oraz dane kierowcy (imię i nazwisko, adres)

– wezwij policję lub sporządź ze sprawcą wypadku samochodowego oświadczenie o okolicznościach zdarzenia w Szwajcarii

Po wypadku drogowym za granica (Szwajcaria) szkodę zgłoś bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku samochodowego na terenie Szwajcarii posiadał ubezpieczenie OC. Posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego poza krajami EOG i Szwajcarii wjeżdzając do jednego z tych krajów i nie posiadając ważnego certyfikatu Zielonej Karty jest obowiązany przed przekroczeniem granicy zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – tzw. ubezpieczenie graniczne. Umowę takiego ubezpieczenia zawiera się na czas nie krótszy niż 30 dni.

Call Now ButtonZapytaj RZECZOZNAWCĘ