...

Wypadek na terenie w Berlinie i okolicach z udziałem pojazdu zarejestrowanego w jednym z krajów EOG

Spisz po wypadku w w Berlinie i okolicach

– numer rejestracyjny i markę pojazdu sprawcy wypadku samochodowego (Szwajcaria)

– kraj rejestracji pojazdu sprawcy wypadku drogowego,

– numer polisy i nazwę towarzystwa, w którym ubezpieczony jest pojazd sprawcy wypadku za granica

– dane kierowcy (imię i nazwisko, adres)

– wezwij policję albo sporządź ze sprawcą wypadku komunikacyjnego oświadczenie o okolicznościach zdarzenia w Szwajcarii

Szkodę po wypadku samochodowym w Szwajcarii zgłoś bezposrednio do zagranicznego towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca posiadał ubezpieczenie OC za granica, a nie do reprezentanta do spraw roszczeń zagranicznego towarzystwa ubezpieczeń w Polsce (mimo, ze istnieje taka mozliwosc). Wystapienie z roszczeniem bezposrednio za granica do ubezpieczyciela sprawcy wypadku drogowegow Szwajcarii jest bowiem duzo korzystniejsze dla poszkodowanego, ktory moze wowczas szybciej uzyskac pieniadze z odszkodowania. Po wypadku na terenie Szwajcarii poszkodowany wystepujacy z roszczeniem nie w Polsce, a za granica, powinien jednak skorzystac z pomocy adwokata i niezaleznego rzeczoznawcy, ktorych koszty moga zostac pokryte z polisy OC sprawcy.

Zapytaj RZECZOZNAWCĘ Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.